19 Şubat 2018, Pazartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Genel » Yargıtay 11.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

Yargıtay 11.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ

1. Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan Ticari İşletme, Ticaret Sicili ve Unvanı, Haksız Rekabet, Ticari Defterler, Cari Hesap İlişkisi, Ticaret İşleri Tellallığı ve Acente, Şirketler (Anonim, Limitet, Kolektif ve Komandit), Kıymetli Evrak (Bono, Poliçe, Çek vd.), Yolcu ve Eşya Taşıma, Deniz Ticareti (Gemi, Donatma İştiraki, Deniz Kazaları, Deniz Taşımaları), Sigorta (Hayat, Mal, Sorumluluk ve Deniz Sigortaları) ilişkilerden kaynaklanan davaları,

2. Temyiz incelemesi 11. Hukuk Dairesi tarafından yapılan TTKun 1301. maddesinden kaynaklanan ve kasko sigortası ile ilgili rücuan tazminat davalarının temyiz incelemesi 29.01.2007 tarih ve 1 sayılı Başkanlar Kurulu kararı gereğince Onyedinci Hukuk Dairesince yapılacaktır.

3. Temyiz incelemesi Onbirinci Hukuk Dairesi tarafından yapılmakta olan ve kooperatifler kanunundan doğan davaların temyiz incelemesinin 01.03.2008 tarihinden itibaren 07.03.2008 tarih ve 6 sayılı Başkanlar Kurulu kararı ile Onaltıncı Hukuk Dairesine devredilmiştir.

4. Medeni Kanunda yer alan, rehin karşılığında ikraz ile meşgul olma (MK. Md. 876-883) işlerinden kaynaklanan davaları,

5. Borçlar Kanununda yer alan, işletmenin satılması veya değiştirilmesi, ticari neşir mukavelesi, itibar mektubu ve emri komisyon, ticari mümessil ve vekiller, ticari nitelikli havale, vedia ilişkilerinden kaynaklanan alacak davaları,

6. 556 sayılı Markaların Korunması, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnameler, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan (bir tarafı tacir olmak koşulu ile) kaynaklanan alacak davaları,

7. Bankalar Kanunu, Ticari İşletme Rehni Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sigorta Murakabe Kanunu, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, Karayolları Trafik Kanunundan kaynaklanan alacak davaları,

8. Temyiz incelemesi Onbirinci Hukuk Dairesi tarafından yapılmakta olan; sigortalının kendi trafik ve kasko sigortasına, trafik sigortasının da kendi sigortalısına karşı açtığı tazminat davaları ile Taşıma ilişkisi dışındaki ve sigortanın taraf olup olmamasına bakılmaksızın Onbirinci Hukuk Dairesince görülmekte olan her türlü cismani ve maddi zararlı trafik kazalarından doğan davaların temyiz incelemesinin 01.03.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 07.03.2008 tarih ve 6 sayılı Başkanlar Kurulu Kararı gereğince Onyedinci Hukuk Dairesine devredilmiştir.

9. TTK.nun 1460. maddesi kapsamında kalan şirketler hukuku, taşıma hukuku, sigorta hukukundan kaynaklanan İİK.nun 67. maddesine dayalı itirazın iptali ve yine İİK.nun 72. maddesinden doğan menfi tespit davalarını temyiz mercii olarak incelemek bu dairenin görevine girer.

10. Temyiz incelemesi Onbirinci Hukuk Dairesince yapılmakta olan; Borçlar Kanunundaki hasılat kirası hükümlerine tabi ticari işletme kiralanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklara dair verilen kararların temyiz incelemesi 23.02.2004 tarihli Başkanlar Kurulu Kararı gereğince Ondördüncü Hukuk Dairesince yapılacaktır.

11. Temyiz incelemesi Onbirinci Hukuk Dairesi tarafından yapılmakta olan; Kira sözleşmesinden doğan uyarlama davalarının temyiz incelemesinin 01.03.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 07.03.2008 tarih ve 6 sayılı Başkanlar Kurulu kararı ile Üçüncü Hukuk Dairesine devredilmiştir.

12. Temyiz incelenmesi Onbirinci Hukuk Dairesince yapılmakta olan Kira Sözleşmesinden kaynaklanan erken tahliye ve hor kullanmadan kaynaklanan davaların taraflarına bakılmaksızın temyiz incelemesinin 01.03.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 07.03.2008 ve 6 sayılı Başkanlar Kurulu Kararı gereğince Altıncı Hukuk Dairesine devredilmiştir.

13. Yargıtay Başkanlar Kurulunun 26.01.2009 tarihli kararı ile, temyiz incelemesi Onaltıncı Hukuk Dairesi tarafından yapılmakta olan, Kooperatifler Kanunundan doğan davaların temyiz incelemesi 02.02.2009 tarihinden geçerli olmak üzere Onbirinci Hukuk Dairesince yapılacaktır.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates