19 Şubat 2018, Pazartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Genel » Yargıtay 15.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

Yargıtay 15.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

ONBEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ

1. İşin niteliği ve tarafların sıfatına bakılmaksızın bütün istisna sözleşmelerinden (sulh ve asliye mahkemelerince verilen) kaynaklanan davaları,

2. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’dan doğan ve 12.Hukuk Dairesinin görevi dışında kalan sulh ve asliye mahkemelerinden verilen her türlü hüküm ve kararları temyiz mercii olarak incelemek görevi bu daireye aittir.

Onbeşinci Hukuk Dairesince temyiz incelemesi yapılmakta olan İcra iflas Kanunu ile 6183 Sayılı kanundan kaynaklanan tasarrufun iptali davalarının temyiz incelemesinin 01.02.2007 tarihinden itibaren 29.01.2007 tarih ve 1 sayılı Başkanlar Kurulu kararı ile Onyedinci Hukuk Dairesine devredilmiştir.

Temyiz incelemesi Onbeşinci Hukuk Dairesince yapılmakta olan okutma, eğitim ve öğretim giderleri adı altında nitelendirilen ve yasadan veya sözleşmeden (taahhütnameden) doğan ve mecburi hizmet yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle yükümlü veya kefilleri hakkında açılan tazminat davaları ile bu kişilerin borçlu olmadıklarının tesbiti amacıyla açtıkları davaların temyiz incelemesinin 01.02.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.01.2005 tarih ve 1 sayılı Başkanlar Kurulu kararı ile Onsekizinci Hukuk Dairesine devredilmiştir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates