19 Şubat 2018, Pazartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Genel » Yargıtay 16.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

Yargıtay 16.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

ONALTINCI HUKUK DAİRESİ

1- 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 24.maddesi uyarınca kurulan Kadastro Mahkemelerinin 3402 Sayılı Kanun uygulaması ile ilgili olarak verdikleri hüküm ve kararları,

2- Genel kadastro ile oluşan ve tapu kaydına dayalı kadastrodan önceki nedenlerle açılan ve Asliye Hukuk Mahkemelerince karara bağlanan ve tutanağı düzenlenen mer’a, yaylak, kışlak ve genel harman yeri olarak sınırlandırılan taşınmazlara ait davalarla ilgili hüküm ve kararları,

3- Kadastro Mahkemelerinin 2859 Sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının yenilenmesi hakkındaki Kanun uyarınca verilen hüküm ve kararları,

Ancak; Yargıtay Başkanlar Kurulunun 26.01.2009 tarihli kararı ile, orman kadastrosu kesinleşmiş olsun olmasın, orman kadastrosu ve orman rejimi dışına çıkarma ile ilgili tutanak ve haritalarının uygulanmasını veya orman araştırması yapılmasını gerekli kılan, Hazine ve Orman Yönetiminin taraf olduğu, kadastro tespitine itiraz, tescil ya da tapu iptali-tescil, tapu kayıtları üzerindeki “orman” ve “2-B madde şerhleri” ile, bu alanlardaki “muhtesat ve zilyetlik şerhlerinin” kaldırılması veya konulması, elatmanın önlenmesi istekleri ile ilgili olarak; kadastro, asliye ve sulh hukuk mahkemelerinde verilen kararların temyiz incelemesi 02.02.2009 tarihinden itibaren Yirminci Hukuk Dairesince yapılacaktır.

4- Kadastro Mahkemelerinin umumi hayata müessir Afetler dolayısıyla alınacak tedbirler ve yapılacak yardımlarla ilgili olarak verdikleri hüküm ve kararları,

5- Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun 02.02.2001 günlü kararı ile inceleme görevi Dairemize verilen; 2004 sayılı İcra ve İflas Yasasında öngörülen suçlara ilişkin olarak aynı Yasa’nın 364.maddesi gereğince tetkik mercilerince verilen cezalara ilişkin hüküm ve kararları,

Ancak; Yargıtay Başkanlar Kurulunun 26.01.2009 tarihli kararı ile, temyiz incelemesi Onaltıncı Hukuk Dairesi tarafından yapılmakta olan, Kooperatifler Kanunundan doğan davaların temyiz incelemesi 02.02.2009 tarihinden geçerli olmak üzere Onbirinci Hukuk Dairesince yapılacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates