19 Şubat 2018, Pazartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Genel » Yargıtay 3.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

Yargıtay 3.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

1. Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen kira tespit davaları,

2. Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen trafik olayından kaynaklanan tazminat davaları,

3. Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen İkinci, Beşinci, Altıncı, Sekizinci, Onbirinci, Onikinci, Ondördüncü, Onbeşinci, Onsekizinci ve Ondokuzuncu Hukuk Dairesi görevi dışında kalan alacak davaları,

4. Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen haksız işgal tazminatı ile ilgili davaları,

5. Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen nişan bozmadan doğan hediyelerin geri alınması ve tazminat davaları,

. Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen kaynaklara özel ve genel sulara ilişkin davaları,

7. Trafik olaylarına dayananlar hariç haksız eylemden kaynaklanan sulh mahkemesince verilen kararları,

8. Aile mahkemelerinden veya bu sıfatla, Asliye Hukuk Mahkemelerinden verilen (bağımsız olarak açılan) her çeşit nafaka davaları ile nafakaların kaldırılması veya artırılması davaları, nafakadan kaynaklanan itirazın iptali davaları,

9. Temyiz incelemesi Onüçüncü Hukuk Dairesince yapılmakta olan; arada geçersiz de olsa sözleşme ilişkisi bulunmayan Borçlar Kanunun 61-67.maddelerine temas eden sebepsiz zenginleşmelerden doğan uyuşmazlıklarla ilgili kararların temyiz incelemesi 23.02.2004 tarihli Başkanlar Kurulu Kararı gereğince Üçüncü Hukuk Dairesince yapılacaktır.

10. Temyiz incelemesi Onüçüncü Hukuk Dairesince yapılmakta olan; birden çok parsel üzerinde yer alan toplu konut ve diğer yapıların ortak yönetiminden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından Asliye Hukuk Mahkemelerinden verilen kararların temyiz incelemesi 23.02.2004 tarihli Başkanlar Kurulu Kararı gereğince Üçüncü Hukuk Dairesince yapılacaktır.

11. Temyiz incelemesi Onbirinci Hukuk Dairesi tarafından yapılmakta olan Kira sözleşmesinden doğan uyarlama davalarının temyiz incelemesinin 01.03.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 07.03.2008 tarih ve 6 sayılı Başkanlar Kurulu kararı ile Üçüncü Hukuk Dairesince yapılacaktır.

12. Yargıtay Başkanlar Kurulunun 26.01.2009 tarihli kararı ile, temyiz incelemesi İkinci Hukuk Dairesi tarafından yapılmakta olan, vasiyetnamelerden doğan (TMK., 520-526, 542-544, 550-556, 557-559 ve 600-604, 595-597) tüm dava ve işlerin temyiz incelemesi 02.02.2009 tarihinden geçerli olmak üzere Üçüncü Hukuk Dairesince yapılacaktır. (Vakıf (TMK. md. 526), vasiyet (TMK. md. 531-544), vasiyeti yerine getirme görevlisi (TMK. md. 550-557), atanması (TMK. md. 550-551), görev ve yetkileri (TMK. md. 552-556), vasiyetnamenin iptali ve tenkis davası (TMK. md. 557-559), vasiyetname ile ilgili işlemler (TMK. md. 595-597), vasiyet alacaklıları tarafından mirasın kazanılması (TMK. md. 600-604)).

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates