19 Şubat 2018, Pazartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Genel » Yargıtay 4.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

Yargıtay 4.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

DÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen;

1. Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili bulunmadığı haksız eylemden kaynaklanan tüm davaları, (Her türlü haksız eylem, haksız haciz, haksız ihtiyati tedbir, haksız şikayet vs. den kaynaklanan tüm davaları)

2. Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili bulunmadığı ceza hukuku açısından suç oluşturan eylemlerden kaynaklanan tazminat davaları (hırsızlık, öldürme, yaralama, hakaret vs. den kaynaklanan tüm davaları),

3. Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar ile ölüm nedeniyle destekten yoksun kalmayla ilgili olarak açılan maddi ve manevi tazminat davaları,

4. Araç mülkiyetinin tespiti davaları,

5. Tarafların sıfatına bakılmaksızın basın yolu ile kişilik hakkına saldırıdan kaynaklanan tazminat davaları,

6. MK. 24. madde ve BK. 49. maddeleri gereğince kişilik haklarına saldırı nedeniyle açılan tüm tazminat davaları,

7. Adam çalıştıranın sorumluluğuna ilişkin davaları (BK. 55. mad.),

8. Hayvan tutucusunun sorumluluğuna ilişkin davaları (BK. 56. mad.),

9. Bina malikinin sorumluluğuna ilişkin davaları (BK. 58. mad.),

10. BK. 18. maddesi gereğince muvazaa iddiasına ilişkin iptal davaları,

11. Komşuluk hukukundan kaynaklanan tazminat davaları,

12. Aile başkanının sorumluluğuna ilişkin davaları,

13. Menkul eşyalara ilişkin alacak ve tespit davaları,

14. Tapu sicilinin tutulmasından kaynaklanan tazminat davaları (MK. 1007.mad.),

15. İmalatçının sorumluluğuna ilişkin davaları,

16. Noterlerin hukuki sorumluluğuna ilişkin davaları,

17. Çevre kirlenmesinden kaynaklanan davaları,

18. İş akti ile çalışmayan kamu görevlilerinin çalıştığı kuruma karşı verilen zararlardan kaynaklanan davaları,

19. Meslek kuruluşları ve bu kuruluşlarla üyeleri arasında çıkan ve dernekler hukuku hükümleri uygulanmayan uyuşmazlıklara ilişkin davaları (Siyasi Partiler, Esnaf Odaları, Ticaret Borsaları gibi),

20. 2330 sayılı Nakdi Tazminat Yasasından kaynaklanan davaları,

21. Özel yasadan doğan ve diğer hukuk dairelerinin görevi dışında kalan davaları (Maden Kanunu, Taşocakları Nizamnamesi, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu gibi),

22. Orman Kanunundan doğan tazminat davaları,

23. 3533 sayılı Tahkim Yasasından doğan uyuşmazlıkları,

24. İİK. 5. maddesi gereğince icra memurları hakkında açılan davaları,

25. Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili bulunmadığı İİK. 89. maddesinden kaynaklanan menfi tespit davaları,

26. Yedieminlerin sorumluluğuna ilişkin olup, sözleşmeden kaynaklanmayan davaları,

27. Tapu kayıt maliki ile, davacının aynı kişi olduklarının tespitine ilişkin davaları,

28. Tarafların tacir ve işin ticari işletme ile ilgili bulunmadığı gemi siciline kayıtsız deniz araçlarının çarpışmasından doğan davaları,

29. İdari yargı kararlarının uygulanmamasından doğan maddi ve manevi tazminat davaları,

30. Hâkimlerin sorumluluğuna ilişkin davaları,

31. Diğer hukuk dairelerinin görevine girmeyen uyuşmazlıklara ilişkin tüm davalara bakmakla görevlidir.

Ancak; Yargıtay Başkanlar Kurulunun 26.01.2009 tarihli kararı ile, temyiz incelemesi Dördüncü Hukuk Dairesi tarafından yapılmakta olan, kaçak elektrik ve kaçak su kullanımı nedeniyle açılan tazminat davalarının temyiz incelemesi 02.02.2009 tarihinden geçerli olmak üzere Yedinci Hukuk Dairesince yapılacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates