19 Şubat 2018, Pazartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Genel » Yargıtay 7.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

Yargıtay 7.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

YEDİNCİ HUKUK DAİRESİ

1. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 24.maddesi uyarınca kurulan Kadastro Mahkemelerinin 3402 Sayılı Kanun uygulaması ile ilgili olarak verdikleri hüküm ve kararları,

2. Genel kadastro ile oluşan ve tapu kaydına dayalı kadastrodan önceki nedenlerle açılan ve Asliye Hukuk Mahkemelerince karara bağlanan ve tutanağı düzenlenen mer’a, yaylak, kışlak ve genel harman yeri olarak sınırlandırılan taşınmazlara ait davalarla ilgili hüküm ve kararları,

Ancak; Yargıtay Başkanlar Kurulunun 26.01.2009 tarihli kararı ile, orman kadastrosu kesinleşmiş olsun olmasın, orman kadastrosu ve orman rejimi dışına çıkarma ile ilgili tutanak ve haritalarının uygulanmasını veya orman araştırması yapılmasını gerekli kılan, Hazine ve Orman Yönetiminin taraf olduğu, kadastro tespitine itiraz, tescil ya da tapu iptali-tescil, tapu kayıtları üzerindeki “orman” ve “2-B madde şerhleri” ile, bu alanlardaki “muhtesat ve zilyetlik şerhlerinin” kaldırılması veya konulması, elatmanın önlenmesi istekleri ile ilgili olarak; kadastro, asliye ve sulh hukuk mahkemelerinde verilen kararların temyiz incelemesi 02.02.2009 tarihinden itibaren Yirminci Hukuk Dairesince yapılacaktır.

3. Kadastro Mahkemelerinin 2859 Sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının yenilenmesi hakkındaki Kanun uyarınca verilen hüküm ve kararları,

4. Kadastro Mahkemelerinin umumi hayata müessir Afetler dolayısıyla alınacak tedbirler ve yapılacak yardımlarla ilgili olarak verdikleri hüküm ve kararları,

5.Temyiz incelemesi Dördüncü Hukuk Dairesince yapılmakta olan; 743 sayılı Türk Medeni Yasası ile 4721 sayılı Türk Medeni Yasası ve öbür yasalar uyarınca taşınmaz üzerindeki yapı, ağaçlar ve benzerleri (muhtesat tespiti) ile ilgili her türlü hukuksal ilişkilerden doğan davalardan dolayı verilen hükümlerin temyiz incelemesi 01.03.2002 tarihinden geçerli olmak üzere Yedinci Hukuk Dairesi görevlidir.

6. Temyiz incelemesi Onbirinci Hukuk Dairesince yapılmakta olan; tacirler arasındaki haksız fiile dayalı tazminat davaları sonucu verilen kararların (trafik kazalarından kaynaklanan maddi hasara ilişkin tazminat davaları hariç) temyiz incelemesi 01.03.2004 tarihli Başkanlar Kurulu Kararı gereğince Yedinci Hukuk Dairesince yapılacaktır.

7. Temyiz incelemesi İkinci Hukuk Dairesi tarafından yapılmakta olan mirasçılık belgesi verilmesi ve bu belgelerle ilgili iptal davaları ile dernekler hukukundan kaynaklanan davaların temyiz incelemesinin 01.03.2008 tarihinden geçerli olmak üzere Yedinci Hukuk Dairesince yapılacaktır.

8. Yargıtay Başkanlar Kurulunun 26.01.2009 tarihli kararı ile, Temyiz incelemesi Dördüncü Hukuk Dairesi tarafından yapılmakta olan, kaçak elektrik ve kaçak su kullanımı nedeniyle açılan tazminat davalarının temyiz incelemesi 02.02.2009 tarihinden itibaren Yedinci Hukuk Dairesince yapılacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates