18 Ocak 2018, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Dilekçe Örnekleri » Yurt Dışı Çalışmalarının Tespiti Davası Dilekçesi

Yurt Dışı Çalışmalarının Tespiti Davası Dilekçesi

………………. MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)
Adres: …………………………………….
VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)
Adres: …………………………………………..
Tel:…………………… Fax:……………………
DAVALI : ……………………. …………………………
Adres: ……………………………………..
KONU : Yurt Dışı Hizmetlerinin Tespiti Talebimizden İbarettir
DAVA DEĞERİ : …………….. TL
AÇIKLAMALAR :

Müvekkilim halen …………….. isimli şirkette müşteri temsilcisi olarak çalışmaktadır. Müvekkil, …./…/……-…../…../…… tarihleri arasında yurtdışında …….Sigorta Kurumuna bağlı sigortalı işçi olarak çalışmıştır. Yurtdışında sigortalı olarak çalıştığına dair belgeler ve tercümeleri ektedir. Müvekkilimin yurtdışında çalıştığı süreyi borçlanabilmesi için bu sürenin tespitini talep etmek zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Yurtdışı hizmetlerine ilişkin belge asılları ve aslına uygun onaylı tercümeleri, SSK sigortalı hizmet dökümü, tanık, yemin ve sair her türlü delil.
HUKUKİ SEBEPLER : 506 sayılı SSK ve İlgili mevzuat.
TALEP SONUCU : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, Müvekkilim …./…/……-…../…../…… tarihleri arasında yurtdışında ………. Sigorta Kurumuna bağlı sigortalı işçi olarak çalıştığının tespitine karar verilmesini saygılarımla vekâleten talep ederim.

Davacı Vekili
Av.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates