21 Ocak 2018, Pazar
Hukuki Haberler
Anasayfa » Dilekçe Örnekleri » Zorunlu Geçit Hakkı Davası Dilekçesi

Zorunlu Geçit Hakkı Davası Dilekçesi

……………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)
Adres: …………………………………….
VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)
Adres: …………………………………………..
Tel:…………………… Fax:……………………
DAVALI : ……………………. …………………………
Adres: ……………………………………..
KONU : Zorunlu Geçit Hakkı Tesisi Talebimizden İbarettir
DAVA DEĞERİ : …………….. TL
AÇIKLAMALAR :

1. …………………….. ili, …………………. ilçesi, ………………….. Köyü, ……………….. Mevkiinde …… ada, …… pafta, …… parsel’de kayıtlı olan, müvekkile ait tarla bulunmaktadır. Davalının ise, aynı mevkide müvekkilin tarlasına komşu … ada, … pafta, … parsel’de taşınmazı bulunmaktadır. Müvekkil, sahibi bulunduğu taşınmazın yolu olmadığından komşu taşınmazın bir kısmını yol olarak kullanmaktadır. Ancak, bu durum taraflar arasında bazı sıkıntılara neden olmaktadır.
2. Bedeli tarafımızdan ödenmek koşuluyla, Müvekkilin sahibi bulunduğu tarlaya geçebilmesi için davalının taşınmazından …… metre boyunda ve … metre eninde Mahkemenizce uygun görülecek bir parçanın yol olarak kullanmak üzere müvekkil yararına geçit hakkı tesisini, tespit edilecek geçit hakkının tapuya tescilini talep zarureti hasıl olmuştur.
DELİLLER : Tapu Kayıtları, Keşif, Tanık, Bilirkişi İncelemesi, Yemin, Sair delillerimiz.
HUKUKİ SEBEPLER : TMK. md. 747 ve İlgili mevzuat.
TALEP SONUCU : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının taşınmazından mahkemece uygun görülecek olan bir kısmı üzerinde bedeli mukabilinde müvekkilin sahibi bulunduğu taşınmaz lehine geçit hakkı tesisine ve tapuya tesciline karar verilmesini saygılarımla bilvekale talep ederim.

Davacı Vekili
Av.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates